Meira er en organisasjon som hurtig kan omstille seg for å møte kundens behov. Vi har korte beslutningsveier og har tett kontakt med våre kunder slik at vi sammen kan ta hurtige og riktige beslutninger.

Vi er en organisasjon som kan love forutsigbarhet. Vi lover ikke mer enn vi kan holde, men holder det vi lover!

Navnevalget Meira er selvsagt ikke tilfeldig.  Navnet er Islandsk og betyr «mer».  Meira (mer) beskriver alt vi ønsker å stå får; vi vil skape merverdi for våre kunder.  «Du vil ha mer, vi gir deg Meira»! 

 

Hovedkontoret er i Skien. I tillegg har vi avdelinger i Bergen og Oslo.  Total kapasitet per dd er ca 80 stasjoner.  Ved behov for oppskalering utover 80 stasjoner, så vil vi kunne løse dette på 4 ukers varsel.

Vi tilbyr:

 • medarbeidere som har bred erfaring fra ulike deler av callsenterbransjen, så vel inngående som utgående

 • Medarbeidere som har spisskompetanse og mange års erfaring på prognoser og bemannings-planlegging, salg, møtebooking og kundeservice, samt drift av callsenter

 • kvalitet. Vi satser sterkt på å rekruttere de rette personene. I tillegg til god opplæring fører vi en personalpolitikk som medvirker til lav turnover, slik at vi vil få agenter som opparbeider seg lang erfaring.

 

Vi er:

 • åpne, ærlige og ryddige i all vår samhandling

 • opptatt av å skape gode og langsiktige relasjoner

 • svært engasjert i å skape gode kundeopplevelser

 • konkurransedyktig på pris

 

Hvorfor outsource:

 • vi kan utføre mer avanserte tjenester enn kunden selv har anledning til

 • vi kan utføre tjenesten bedre

 • vi kan utføre tjenesten rimeligere

 • vi gir større fleksibilitet / stordriftsfordeler / flere ansatte å spille på

 • flytter faste kostnader, til variable.  Dette gjør det lettere for virksomheter å tilpasse seg forandring.

 • Betaling pr henvendelse, salg, etc

 • Ingen utgifter til ansatte, systemer, etc

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

© Meira 2018